Groninger Museum. Nordic Art, 1880-1920. Tot en met 5 mei, www.groningermuseum.nl

In de kunst staat het Noorden voor een andere mentaliteits dan het Zuiden, wil de theorie. Robert Rosenblum wijdde er in 1975 een fascinerend boek aan, Modern Painting and the Nor­thern Romantic Tradition, en Johannes Gach­nang en Rudi Fuchs organiseerden er hun meest spraakmakende exposities over. Het beste overzicht van wat die mentaliteit op het gebied van de beeldende kunst rond de voorlaatste eeuwwisseling in Noord-Europese landen als De­ne­mar­ken, Noorwegen, Zweden en Finland heeft voortgebracht, is nu te zien in het Groninger Mu­seum, het meest noordelijke van alle musea in Ne­der­land. Zeker, al die kunstenaars uit het Hoge Noor­den waren diep geworteld in de grote Euro­pese kunststromingen van de negentiende eeuw, maar ze gaven daar hun eigen draai aan. Zwaar­moe­dig­heid en verstilling zijn begrippen die bij het zien van hun werk in je opkomen.