Mister Motley. De Nederlandse identiteit? Half suiker, half zand’ in De Paviljoens in Almere tot en met 23 september. ‘Mister Motley: de recente geschiedenis van Nederland verteld door de kunst’, dubbeldik nummer voor € 6,95

De stand van de kunst in het vaderland. Om de zoveel tijd ontfermt een museum zich over die kwestie, door haar aard altijd een problematische, want vaak niet eenduidig. De hoofdredacteur van het tijdschrift Mister Motley, Hanne Hagenaars, bedacht een toegankelijke invalshoek om het mer à boire in kaart te brengen: zij nam de canon van de Nederlandse geschiedenis van na de oorlog als leidraad. Hoe ‘de wederopbouw’, ‘de watersnoodramp’, ‘de voormalige Nederlandse koloniën’, ‘de Rotterdamse haven’, ‘Srebrenica’ en ‘veelkleurig Nederland’ in de kunst aan de orde gesteld zijn, is deze zomer te zien in De Paviljoens in Almere aan de hand van werk van een tiental kunstenaars en te lezen in het jongste nummer van Mister Motley, het magazine over beeldende kunst dat...