Goed of Niet Goed

Wat? Zwart-witfoto

Wie? Alexandra Leykauf

Waar? Veiling Rijksacademie

Bladerend door een veilingcatalogus met werk van oude en nieuwe gardisten van de Rijksacademie in Amster­dam, viel mijn oog op een groot formaat zwart-witfoto van de Duitse kunstenares Alexandra Leykauf. Een beeld met een aanstekelijke geheimzinnigheid dat vraagt om een aandachtige observatie. Wat we zien is een beeldvullend gordijn of kleed met onregelmatige verticale plooien, met daarop gedrukt of geprojecteerd en uitlopend naar beneden toe in een trechtervorm onverwachte en niet altijd even makkelijk te duiden beeldelementen. Het meest in het oog springend is een rij tafellampen die naar beneden toe steeds duidelijker herkenbaar worden. Het middengedeelte van de projectie, daar ga ik voor het gemak maar even van uit, heeft iets weg van een maanlandschap maar zou even makkelijk een detailopname van een strand kunnen zijn. Ondanks dat het hier gaat om een landschappelijk element voegt het geen...