Bladwijzers / De beste online bronnen bij het nieuws

The Economist; Treinfanaten

Met afstand de grootste spelers uit de industrie van de kredietbeoordeling zijn Moody’s en Standard & Poor’s. Op de sites van beide agentschappen staat een uitgebreide geschiedenis van de oprichters, die een grote interesse in het treinverkeer gemeen hadden. Henry Poor verzamelde zo veel mogelijk gortdroge gegevens over treinen. John Moody deed daar een schepje bovenop en rapporteerde in zijn Analyses of Railroad Investments over de kredietwaardigheid van de treinmaatschappijen. Met een simpele aanduiding (bijvoorbeeld AAA) rapporteerde hij of het de moeite waard was te investeren in een treinmaatschappij. Een eeuw later betalen overheden rijkelijk om beoordeeld te worden door hun instellingen.

The Guardian; Verkenners

Met zulke eenvoudige rapportcijfers maak je eenvoudige infographics. Op de site van The Guardian is te zien welk recent oordeel alle landen hebben gekregen. De beoordelingen van zowel...