‘Ik verwacht dat Sjuul weer heibel in de tent gaat brengen’, zei oud-Telegraafverslaggever Thomas Lepeltak onlangs tegen NRC Handelsblad. Zijn voorspelling over de koers van de nieuwe hoofdredacteur Sjuul Paradijs klopt als een bus. De krant van wakker Nederland moet weer boosaardig worden, luidt het credo. Dus mag de gewone man in de ingezonden brievenrubriek en op de website zijn gal spuien over minister Van Middelkoop van Defensie die vergat dat zijn uitlatingen tegen Willem Kool van het Stan Huygens Journaal over Uruzgan wel degelijk waren geautoriseerd door Defensievoorlichter Maurice Piek.

Een driedaagse veldtocht tegen de ‘christelijke jokkebrok’ was het gevolg. ‘Als de Kamer niet straft, doet God dat wel,’ schreef een lezer. Een ander formuleerde zijn mening nog bondiger: ‘Weg ermee.’

Maar de nieuwe agressiviteit van De Telegraaf richt zich ook tegen andere dagbladen, en dan vooral tegen de ‘linkse’ Volkskrant. Haags redacteur Theo Koelé had de...