15-05-2009

‘Tot het uiterste gedreven als er een prooi in zicht is’. Zo wordt er in intieme kring wel eens over Persgroep-baas Christian Van Thillo gesproken. In Vrij Nederland deze week een 12 pagina’s tellend profiel van de persmagnaat.

Begin jaren zeventig zagen bewoners van de Bredabaan in Brasschaat aan meer dan 170 kilometer per uur een Porsche voorbij scheuren. De chauffeur bleek de 14-jarige Christian Van Thillo te zijn die de wagen van zijn vader had gestolen. Hij kon een hele school op stelten zetten met zijn imitatietalent. Noodgedwongen onderwierpen zijn ouders hem aan de discipline van de Jezuiëten in Turnhout.

Vrij Nederland schetst het milieu waaruit van Thillo afkomstig is: de paardenrennen, de familiebijeenkomsten op het jachtdomein van grootvader Bill, de feesten van de jongelui en hoe er af en toe wel eens een gewei van een geschoten hert verdween dat Van Thillo verkocht om zijn studentenleven in Leuven bot te vieren.

VN interviewde de intimi, de naaste...