Het begon als een onschuldig tijdverdrijf tijdens eindeloze vergaderingen. Ruud Vreeman, voormalig burgemeester van Tilburg, maakte jarenlang schetsjes in de kantlijn van notulen. Van een ijscoman. Van een mevrouw met een hondje. Van een drietal besnorde Turkse mannen. Op een dag nam Vreeman een tekening mee naar huis. Zijn vrouw Ronny, net als veel first lady’s een niet onverdienstelijk amateurschilder, besloot er schilderijen van te maken. In 2007 werden de schetsjes van Ruud en de doeken van Ronny tentoongesteld in de Tilburgse galerie Arto Imago. Vijftien werden er geveild, voor het goede doel.

Nu is Ruud Vreeman verjaagd uit de Tilburgse raadszaal. Zou hij de hele dag schetsjes krabbelen aan de keukentafel? De titels van zijn doeken getuigen in ieder geval met terugwerkende kracht van een wrange ironie. ‘Eenzaamheid’ heet er één. ‘De eeuwige winnaar’, de ander. Of wat dacht u van deze? ‘Weggeduwd’.