Crisisgedrag / Hoe de crisis ons verandert

Vorig jaar september, kort nadat te New York het instorten van de suprime market een mondiale kredietcrisis had ontketend, wilden journalisten van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) weten of dit betekende dat Nederlanders massaal hun al geplande herfstvakanties gingen aflasten. ‘Onzin natuurlijk, want herfstvakanties zijn gezinsuitstapjes die maanden tevoren worden vastgelegd. De media hebben de neiging om ingrijpende gebeurtenissen te haastig te koppelen aan effecten die zelden direct meetbaar zijn,’ zegt SCP-directeur Paul Schnabel. Hij wil best aannemen dat een langdurige recessie uiteindelijk iets doét met het menselijk gedrag, maar het lijkt hem tamelijk voorbarig om nú al aan te wijzen op welke manieren de kwakkelende staatshuishouding het doen en laten van de bevolking beïnvloedt. Dat bijna alle berichten over de uiteenlopende gevolgen van de monetaire malaise, zoals toenemende belangstelling voor spiritualiteit, stijging...