Literaire tijdschriften / Raster

Laten we even turven. De nieuwste editie van Raster bevat veertig bijdragen. Vijftien daarvan zijn geschreven door of gaan over Franstalige auteurs. Daar staat één bijdrage van en één bijdrage over een Engelstalige auteur tegenover. Het thema is ‘ultrakort en langer’, maar had net zo goed ‘ultrakort en Frans’ kunnen zijn. Bijna geen aandacht voor Amerikaanse schrijvers, helemaal niks over de Russen. Alsof je een haiku-bundel samenstelt en de Japanners overslaat.

Samensteller Jacq Vogelaar neemt risico’s met zijn opmerkelijke keuzen. Dat is prijzenswaardig, maar als je de canon van kort proza zo nadrukkelijk naast je neerlegt, moet je dat goed onderbouwen. En dat lukt niet. Het motto van Raster nr. 122 lijkt: liever experimenteel en onleesbaar dan conventioneel en pakkend.

Dat geldt voor de korte verhalen én voor de bespiegelingen. Zo geeft Pierre Michon in een interview de volgende uitleg over teksten op grafstenen: ‘Je kunt dat beschouwen als...