Reportage / Een activist in Carré

Tot dusver schoot, als Billy Talen in nood zat, de voorzienigheid hem steeds te hulp. Die zekerheid verloste hem grotendeels van zijn twijfels aangaande het bestaan van God, al koestert hij ten aanzien van het fenomeen religie nog steeds hardnekkige bedenkingen. Logisch. Als linkse jongen huldigt hij een aantal basisprincipes. Daarom, omdat de bestaande kerken er niet in slagen hem te boeien, richtte hij zelf een kerkgenootschap op waar hij wél vierkant achter kan staan. Om zijn weerzin tegen consumptiemaatschappij en neoliberalisme kracht bij te zetten, kruipt voormalig stand-up comedian en tekstschrijver Talen (58) regelmatig in de rol van Reverend Billy, een allerminst vrijblijvende parodie op het type Amerikaanse televisiedominee voor wie het verkondigen van de blijde boodschap gelijkstaat aan het losbranden in vurige extase.

Sinds de Reverend begin jaren negentig met zijn act begon, sloot een bonte stoet volgelingen zich aan bij wat...