CO2-opslag in Barendrecht

‘De Chinezen zitten op een hele laag kolen. Of we hoog of laag springen, die gaan ze gebruiken.’ Aldus Ton Hoff, directeur van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) bij een bijeenkomst over de afvang en opslag van CO2. De boodschap die het ECN bracht, was dat we het zonder die techniek niet redden. Kolen zorgen nu voor veertig procent van de elektriciteit in de wereld en de trend is dat er alleen maar kolencentrales bijkomen. Van alle brandstoffen hebben ze de hoogste CO2-uitstoot. Fabrieken van de dood, noemde de beroemde klimaatwetenschapper James Hansen ze met gevoel voor drama. Om de uitstoot van koolzuurgas terug te dringen zodat de opwarming van de aarde niet uit de klauwen loopt, kunnen we niet anders dan het vermaledijde broeikasgas afvangen en in de grond stoppen.

Dat vindt ook André Faaij, hoogleraar energiesysteemanalyse aan de Universiteit Utrecht. ‘Ik zou er persoonlijk voor tekenen als het met duurzame energie en besparing lukt. Maar...