Debuten / Naomi Rebekka Boekwijt & Deniz Kuypers

Je schrijft. En denkt: ik wil gepubliceerd worden. Om wat voor reden dan ook. Je stuurt je ma-nuscript naar een uitgever of bewandelt een efficiëntere weg: door bij een schrijversvakschool in de leer te gaan en zo gerichte contacten op te doen die je verder zullen brengen. Of door te solliciteren naar vertegenwoordiging door een literair agent, die na acceptatie je werk aan door hem gekozen uitgevers zal aanbieden. Of door aandacht in de media voor je persoon te genereren. Dat kan bijvoorbeeld door opiniestukken in kranten te schrijven waarin je jezelf presenteert als aanstormend schrijver. Alom­tegenwoordigheid in de media slecht nu eenmaal de obstakels ten uitgeverij, hoe schraal je talent ook is.

Het wonder geschiedt: je wordt uitgenodigd voor een gesprek, dat leidt tot een contract, op een gegeven moment is de kopij drukwaardig, daarna moet je wachten tot de volgende seizoensgebonden ‘aanbieding’, je boek staat dan in de...