Op 12 januari zullen er bermbommen ontploffen in Afghanistan, kinderen worden afgeslacht in Congo, vulkanen uitbarsten op de Filippijnen en net als elke andere dag 1800 doden vallen als gevolg van oorlog in de wereld. Maar het nieuws zal openen met het rapport van de commissie-Davids.

Nu moet ik oppassen met voorspellingen over de uitkomst, want ik vrees dat de secretaris van de commissie meeleest. Zou ik opschrijven dat Balkenende in het rapport wordt afgeschilderd als een betrekkelijk naïeve, door de ambiance van Bush en Blair geïmponeerde debutant in de wereld van oorlog en vrede, zul je zien dat die conclusie de eindversie niet zal halen.

En zou ik voorspellen dat de commissie concludeert dat onze (militaire) inlichtingendiensten de bevindingen van hun Britse en Amerikaanse collega’s over de massavernietigingswapens van Saddam Hoessein kritiekloos overschreven, dan zal de secretaris misschien voor andere woorden kiezen (ik heb het meegemaakt). En als ik die twee dingen...