Een rechts kabinet dat met de verkiezingen op komst daadkracht wil uitstralen, zal het fileprobleem moeten aanpakken. Op 19 april komen vijf ministers bij elkaar om van gedachten te wisselen over hoe de as Schiphol-Amsterdam-Almere bereikbaar te houden. Het autoverkeer zal daar naar verwachting tot 2020 met vijftig procent toenemen. Als we niet oppassen, verliest Nederland er straks elk etmaal ruim 200.000 uur in de file. Niet best voor de economie en het humeur van het volk.

Het is goed mogelijk dat minister Peijs en haar collega’s een stapje zullen zetten in de richting van de aanleg van de A6-A9. Deze nieuwe snelweg tussen Amsterdam-Zuidoost en Muiderberg doorsnijdt – of ondergraaft, als voor een tunnelvariant wordt gekozen – de Gein- en Vechtstreek en natuurgebied het Naardermeer. L’histoire se répète: honderd jaar geleden voerde oprichter van Natuurmonumenten Jac. P. Thijsse actie tegen de plannen van het Naardermeer een vuilstortplaats te maken.

Het zijn niet...