Non-fictie

De Britse historicus Mark Mazower ontzenuwt graag westerse mythen met genuanceerd onderzoek. In Dark Continent (1998) rekende hij af met het ideaalbeeld van een vredelievend en democratisch Europa. The Balkans (2000) maakte een einde aan het vooroordeel dat ze daar in het zuiden van nature gewelddadig zijn. In zijn nieuwe boek, No Enchanted Palace, richt hij zijn pijlen op een instituut waarover, zegt hij, meer mythen dan historische studies bestaan: de Verenigde Naties.

De studies die er zijn, stelt Mazower, hebben meestal iets teleurgestelds over zich: zonder veel kennis van zaken idealiseren zij de oorspronkelijke VN, de volkerenorganisatie die in 1945 werd opgericht om door internationaal overleg en een ‘universele’ ideologie van mensenrechten een einde te maken aan gewelddadige conflicten. Aan die mooie doelstelling, verwoord in het Handvest, zouden de VN door verscheidene redenen nooit hebben kunnen voldoen. Allerlei voorstellen willen de VN weer laten ’terugkeren’...