De wereld van Trump is doortrokken van kleingeestige achterdocht, ontkennen van feiten en benepen verwijt aan vijand én vriend dat ze VS ‘many many years’ afgezet en opgelicht hebben.

Donald Trump is onbenullig en bot genoeg om elke dag te blunderen, er is dus nog hoop op de definitieve uitglijder. Maar na de eerste tegenslag in Wisconsin niet te vroeg gejuicht – Ted Cruz is ook geen feest. Trump staat nog altijd ver voor, en we moeten zijn geblunder wel goed in de gaten blijven houden.

Ik ben tevreden dat Trump is uitgegleden over de abortuskwestie, maar zou ook willen dat hij hard wordt teruggefloten voor zijn buitenlandpolitieke geloofsbelijdenis. Die vat hij kort en krachtig samen met: America first. En het draait voortaan vooral om geld. Onlangs zette hij Saoedi-Arabië vast voor het blok: als hij president wordt, zal dat koninkrijk flink in de buidel moeten tasten voor de strijd die Amerika tegen IS voert, of het moet daar zelf de grondtroepen voor leveren. Japan en...