Defensie-expert en VN-columnist Ko Colijn snapt heel goed dat Tom Middendorp terugtreedt. Dit is geen symboliek, dit is een schreeuw om aandacht: kan het land nog wel verdedigd worden?

De gisteren afgetreden generaal Tom Middendorp verwoordde vanochtend in zijn ‘dagorder’ nog eens heel kernachtig zijn kritiek op de politiek. ‘Voor mij stond en staat als een paal boven water dat we na 25 jaar afbraak weer moeten gaan investeren in de krijgsmacht, in de basisverzekering van ons land,’ aldus Middendorp. ‘De krijgsmacht loopt op haar tandvlees en ondertussen neemt het beroep op de krijgsmacht alleen maar toe. De grens van wat de krijgsmacht kan is allang bereikt’.

Het aftreden van Jeanine Hennis als minister van Defensie was misschien minder verrassend dan het gelijktijdig opstappen van Tom Middendorp als commandant van de strijdkrachten (CDS). Het eerste was geheel volgens het staatsrechtelijk boekje, dat de politieke verantwoordelijkheid voor falend beleid bij de...