Na het bombardement op Guernica gebruikte de bisschop van Canterbury voor het eerst het begrip ‘massavernietigingswapens’. Maar het zou pas bij de eerste Golfoorlog gemeengoed worden.

Het tv-programma Meesterwerken riep Guernica van Picasso uit tot winnaar in de categorie beeldende kunst. Tot algemene tevredenheid van het panel onder leiding van Paul Witteman, die zijn favoriete ‘cultuuromnivoor’ Herman Pleij nog even liet samenvatten wat wij onder een meesterwerk verstaan: een werk dat de tijd doorstaat en boven zichzelf uitstijgt. De andere panelleden waren ook blij, al brachten ze niet veel meer wijsheden uit dan de doorsnee tafelgast in Hilversum. Een dj was getroffen, een breedsprakige toneelspeler vond het doek ‘ongekend indrukwekkend’ en wist te melden dat hij er wel drie keer ‘alleen’ voor had gestaan, een boekenmevrouw zei dat ze een ‘groot Picassofan’ was, en een kunstdame had het zeer gewaardeerd en vond het een schilderij ‘met heel veel impact’.