Kunst

Met een thema als ‘jong en radicaal’ kun je als tentoonstellingsmaker veel kanten op. Je kunt bijvoorbeeld een historische expositie maken over de relatie tussen jeugdig idealisme enerzijds en artistiek experiment anderzijds: hoe de combinatie van jong en radicaal fantastische kunstzinnige experimenten heeft opgeleverd (punk, graffiti); hoe hormonale geldingsdrang aan de wieg stond van de meeste avant-gardebewegingen. De kunstgeschiedenis lijkt soms een cakewalk van jeugdige overmoed en verkalkte arrivés. Iedere oude meester was ooit een jonge radicaal.

De makers van ANGRY, een tentoonstelling over radicalisering onder jongeren in het Nederlands Fotomuseum, hebben voor deze radicaal-als-schepper weinig oog. Zij tonen de radicaal in zijn grimmigste, meest mediagenieke hoedanigheid: de skinhead, de Palestijnse martelaar, de actievoerder met de dreadlocks en de dik gemepte lip. De radicaal, kortom, zoals je gewend bent hem aan te treffen in de krant en op het televisiejournaal...