In een interview met Vrij Nederland vertelt klokkenluider Tony Shkurtaj hoe UNDP, de ontwikkelingsorganisatie van de Verenigde Naties, waar Ad Melkert tweede man is, hem monddood maakte. ‘Ineens was ik een gevaarlijk iemand die de toegang tot het VN-gebouw werd ontzegd.’

UN Photo/Paulo FilgueirasUN Photo/Paulo Filgueiras

Shkurtaj had de dagelijkse leiding van het UNDP-kantoor in Noord-Korea. Hij maakte mee hoe miljoenen euro’s aan hulpgelden naar het Noord-Koreaanse regime vloeiden zonder dat UNDP zicht had op de besteding van het geld. Toen hij zijn meerderen, onder wie Ad Melkert, waarschuwde dat UNDP in Noord-Korea systematisch haar eigen regels schond, werd zijn contract niet verlengd.

Volgens Shkurtaj nam UNDP wraak omdat hij zijn verhaal aan de Amerikanen had verteld. Hij stelt Ad Melkert persoonlijk verantwoordelijk. Melkert voert ‘een schrikbewind,’ zegt Shkurtaj. ‘Wie de party line niet volgt, wordt eruit gegooid. De staf in New York is doodsbang nu ze hebben gezien wat er met mij is...