De getallen

Fysieke basiseisen waaraan je moet voldoen om te worden aangenomen bij de Koninklijke Landmacht:

Minimale lengte

1.55 m

1.50 m

Minimaal gewicht

55 kg

50 kg

Trappenlopen

8 x per uur 25 treden

Dragen

2 uur per werkdag 25 kg

Tillen

150 x per uur 20 kg

Buigen

150 x per uur 90°

Klimmen & klauteren

8 x per uur 5 meter

Reiken

500 x per uur 80 cm

Springen

over 1 meter afstand

Staan

De gehele werkdag 2 uur aaneengesloten

Bron:

Dienst Militaire Geneeskunde en site Ministerie van Defensie