De rechter: ‘Het woord is aan het OM.’

De officier van justitie: ‘Edelachtbare, gedagvaard is Peter R. de V., zich noemende “misdaadjournalist”. Hij heeft zich bij tenminste twee gelegenheden schuldig gemaakt aan hypocrisie. Zoals bekend diende op vrijdag 9 april bij Uw rechtbank een kort geding tegen de broodheren van De V. wegens het voornemen op televisie beelden te vertonen van een gedetineerde, gemaakt met een verborgen camera. Nog kort voor de zitting had verdachte zijn respect aan U betuigd. Op zijn weblog scheef hij: “Aan de ene kant kan ik me niet goed voorstellen dat de rechter onze uitzending verbiedt.” Om te vervolgen met: “Aan de andere kant is een rechter- gelukkig – onafhankelijk.” Wat deze woorden waard waren, bleek nadat U uitzending had verboden op straffe van een dwangsom van vijftienduizend euro. De V. besloot daarop, in samenzwering met tv-zender S. en producent Joop van den E., Uw vonnis naast zich neer te leggen: 1,9 miljoen televisiekijkers waren zondag 11...