Wat een rijke bron voor de geschiedschrijving is het rapport van de commissie-Davids over Irak!

Pikant is bijvoorbeeld de rol van PvdA-senator Klaas de Vries, die met zijn tientallen Kamervragen premier Balkenende dwong openheid van zaken te geven. Maar welke rol speelde De Vries toen hij zelf minister van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken was in het tweede kabinet-Kok? Vond hij het toen ook al een schande om zonder mandaat van de Veiligheidsraad een oorlog tegen Saddam Hoessein te beginnen? Het antwoord: nee, dat vond De Vries helemaal niet.

In hoofdstuk 3 van haar rapport beschrijft de commissie-Davids de discussie die in het paarse kabinet werd gevoerd over de operatie ‘Desert Fox’ (president Clinton wilde in december 1998 Bagdad bombarderen omdat Saddam Hoessein zich niet aan de resoluties van de Verenigde Naties hield).

Hoe reageerde het kabinet dat toen uit PvdA, VVD en D66 bestond? Minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken stond pal achter Clinton. Ruzie in de...