Het kabinet is weer heel druk met het zoeken naar steun voor nieuwe bezuinigingen. Maar leidt het allemaal nog wel ergens toe?

Het was een van de schaarse inhoudelijke hoogtepuntjes op het congres van de VVD van vorige maand. Voorzitter Loek Hermans van de liberale senaatsfractie betoogde losjes formulerend en lopend op een catwalk dat het wat hem betreft wel klaar was met de akkoorden die het kabinet met de oppositie in de Tweede Kamer sloot.

Woonakkoord, zorgakkoord. Allemaal leuk en aardig. Maar werd het niet eens tijd voor het kabinet om plannen gewoon met steun van de coalitiepartijen VVD en PvdA door de Tweede Kamer te loodsen? Zonder hulp van de oppositie. Dan kon de Eerste Kamer gewoon zijn werk doen en de wetten toetsen op rechtsstatelijkheid en uitvoerbaarheid. En als de oppositie het landsbestuur in de senaat vervolgens om politieke redenen zou hinderen, dan zou daar voor iedereen zichtbaar de zwarte piet terecht komen.

Op het Binnenhof werd gesmaald over de...