Kinderboekenrel / Wat Kuyper ontketende

Het dreigt onaangenaam te worden in de eens zo gemoedelijke kinderboekenwereld. Eigenlijk was het dat al een tijdje, maar tot nu toe werd daarover slechts stilletjes gemord. Sinds Sjoerd Kuyper, gelauwerd schrijver van een omvangrijk oeuvre voor kinderen en volwassenen, op 13 mei in zijn Annie M.G. Schmidt-lezing echter openlijk kritiek uitte op de gang van zaken in het kinderboekenvak, rommelt het.

Wat is er gebeurd? Een reconstructie.

Om te beginnen was daar die lezing (zie www.vvl.nu voor de tekst). Daarin hekelde Kuyper het ‘nieuwe uitgeven’. Kuyper constateerde dat het kinderboek niet meer serieus genomen wordt. Moderne uitgevers zijn managers die meer geïnteresseerd zijn in formats en series dan in literatuur. Inkomsten van bestsellers worden niet langer gebruikt als interne subsidie voor boeken die men werkelijk wil uitgeven, maar vloeien af naar de directies van grote concerns. Voor het in druk houden van een oeuvre is geen geld...