Kim Putters, sinds een jaar directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau maakt zich zorgen over de decentralisatie. ‘Als het tegenzit, zullen de meest kwetsbare mensen tussen de wal en het schip vallen.’

‘De term participatiesamenleving is lekker veilig,’ zegt Kim Putters. ‘Alle politieke stromingen kunnen zich erin vinden. De liberalen denken: er worden grenzen aan de verzorgingsstaat gesteld, mensen krijgen meer individuele vrijheid. De sociaal-democraten zeggen: dankzij de participatiesamenleving gaan we beter zorgen voor elkaar. De christen-democraten hopen dat het maatschappelijk middenveld opleeft. Het is voor elk wat wils. Het is een polderbegrip. Met het gevaar dat niemand weet waar we het nou precies over hebben.’

Riskant avontuur

Iets meer dan een jaar geleden werd Putters benoemd tot directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, als opvolger van de legendarische Paul Schnabel. De eerste maanden hield de veertigjarige bestuurskundige bewust een laag...