Op 6 april verscheen het Nuclear Posture Review (NPR) van het Amerikaanse ministerie van Defensie over Amerikaanse kernwapens in Europa (vergelijk: de ‘Volkel’-problematiek). Hieronder enkele passages daaruit:

(a) Deze kernwapens zullen dit jaar bediscussieerd worden in het kader van de herziening van het NAVO Strategisch Concept.

Commentaar: dit is een ’toezegging”, tot op heden was het niet duidelijk of ze in dat kader aangeroerd cq genoemd zouden worden. Geen eenzijdige beslissingen over ‘Volkel’, alles ‘in consensus’ binnen de NAVO.

De letterlijke NPR-tekst: The role of nuclear weapons in defending Alliance members will be discussed this year in connection with NATO’s revision of its Strategic Concept. Any changes in NATO’s nuclear posture should only be taken after a thorough review within – and decision by – the Alliance.

(b) Wat er ook wordt besloten, de VS zullen de JSF geschikt maken voor de B61-atoombom (ook nu al voor de F16, bijvoorbeeld die van...