Mensenwerk heeft een prijs, net als duurzaam vlees. Bent u bereid straks meer te gaan betalen?

Bent u bereid méér te betalen voor biologisch vlees of voor groene stroom? Ja? Dan bent u een bewuste consument. Voor u tellen niet alleen prijs en kwaliteit, maar ook in hoeverre de manier van werken van uw leveranciers strookt met uw waarden.

Waarden veranderen. Als bewuste consument wacht u een significante omwenteling. Want wat koopt u liever? Mensenwerk of machinewerk? Dat is minder evident dan het lijkt. Illustratief hiervoor zijn de veel voorkomende misverstanden in ontwikkelingslanden. Zo krijgen toeristen op zoek naar Zuid-Amerikaans handgeweven textiel van Indiaanse verkopers trots een bontgekleurd kleed voorgehouden: ‘Kijk, foutloos, gelijkmatig, machinewerk.’ Wel wat duurder misschien dan handwerk (die weefmachine was niet gratis!) maar veel betere kwaliteit!

Verbazing over en weer. Want de toeristen willen juist kneuterig handwerk als souvenir, hecho a mano, en niet de...