Dat het kabinet-Balkenende nu de commissie-Davids heeft ingesteld, is mede te danken aan het Project for the New American Century. De neoconservatieve denktank werd in 1977 opgericht door journalist William Kristol en Robert Kagan, auteur van het boek De terugkeer van de geschiedenis. Eerste beleidsdaad was een open brief aan de toenmalige Amerikaanse president Bill Clinton.

Onderwerp: Irak. De plaatselijke potentaat Saddam Hoessein beschikte over gevaarlijke massavernietigingswapens, signaleerden de ondertekenaars. De wapeninspecties van de Verenigde Naties waren niet meer dan een doekje voor het bloeden. Clinton moest leiderschap tonen door Irak de oorlog te verklaren: ‘We dringen er bij u op aan een strategie te ontwikkelen om het regime van Saddam ten val te brengen. Daarvoor moeten alle mogelijke diplomatieke, politieke en militaire middelen worden aangewend.’

Clinton luisterde niet naar de haviken, zijn opvolger Bush wél. Na de aanslag op de Twin Towers besloot die behalve...