Non-fictie / Verzameld werk

Je hoort wel eens zeggen dat Karel van het Reve eigenlijk helemaal niet zo goed kon schrijven. Als je met zo’n zin een artikel over Karel van het Reve zou beginnen, weet je zeker dat zijn liefhebbers glimlachend de ironie ervan zullen herkennen. Het raadsel Van het Reve is dat hij vaak het woord ‘eigenlijk’ gebruikt terwijl ook hij wist dat dit niks betekent. Dezelfde vaagheid geldt voor het door hem veel gebezigde ‘je hoort wel eens zeggen’ of ‘vaak wordt beweerd’. Het zijn retorische stoplappen om de lezer te pesten. Altijd als dergelijke formuleringen door Van het Reve gebruikt worden, is de boutade niet ver weg.

Bijna tweehonderd bladzijden (van de ruim duizend) van het zojuist verschenen vijfde deel van Verzameld werk zijn gevuld met het ongebundelde werk uit 1981 tot en met 1984. Je zou kunnen zeggen dat die stukken door Van het Reve niet de moeite waard werden gevonden en daarom nooit zijn herdrukt, maar die redenering houdt geen stand. Een...