Karel Glastra van Loon is succesvol als schrijver en veelgevraagd als politiek denker. Hij voelt zichzelf geen SP-ideoloog, maar helpt de socialistische geest te slijpen. Een interview over zijn nieuwe, ‘zwarte’ roman, over de muziekvoorkeur van Jan Marijnissen en over de protestantse erfenis. ‘Ik wil eerherstel voor mensen die ergens voor stáán, voor alles wat met liefde wordt gedaan.’

‘Het zal me eerlijk gezegd een biet wezen of die man, vader Zorreguieta, naar Nederland komt of niet. Als de koninklijke familie met hem op het bordes wil gaan staan, prima. Dan wordt tenminte duidelijk hoe er in die kringen wordt gedacht.’
Hij vertoont geen spoor van aarzeling of onwil om over andere onderwerpen dan zijn nieuwe roman te spreken. Integendeel. Mond- en klauwzeer. Máxima en haar vader. Stakingen bij de NS. Een uitgesproken, beargumenteerde mening heeft hij direct paraat. Roept u maar.

‘Een volstrekt achterhaald instituut als het koningshuis mag van mij bestaan, maar graag naar...