Toen ik begin jaren tachtig filosofiecolleges liep, was er nog geen ‘Maand van de filosofie’ die werd uitgevent in kranten en actualiteitenrubrieken. Filosofie werd in die tijd nog gezien als een behoorlijk obscure bezigheid.

Ik herinner me de enthousiaste bijval die je kreeg van wat ik maar even kruidenvrouwtjes noem, die meenden in jou een spirituele reisgenoot te herkennen. ‘Nee, nee,’ zei ik dan snel, ‘het is gewoon heel veel lezen, Kant en zo.’ Nou, daar hadden ze wel hun bedenkingen bij, want Rudolf Steiner had gezegd of Madame Blatavsky… Waarna einde wederzijdse interesse.

Nu wordt de filosofie omarmd, zelfs door managers en modemagnaten, en die opmars is alleen maar verheugend. Maar toen ik het thema hoorde dat dit jaar aan de orde komt in de filosofiemaand, waande ik me toch even in de jaren vijftig. ‘Verzoening.’ Meteen zie ik het werk voor me van F.J.J. Buytendijk, de beroemde Nederlandse wijsgerig antropoloog en psycholoog, die school maakte met boeken als Het...