Marcel ten Hooven, oud-collega bij VN, is tegenwoordig freelance publicist en cultuurcriticus. In NRC Handelsblad van 13 februari probeerde hij een definitie te geven van het nationaal-populisme dat wordt gepropageerd door groeperingen als de PVV: ‘Een kenmerk van populisten is dat zij het volk als één voorstellen en zich keren tegen iedereen die deze mythe verstoort, immigranten voorop, maar ook rechters, bestuurders, kunstenaars en anderen die tot de “elite” behoren.’ Mocht deze definitie kloppen, dan kan worden geconstateerd dat de populisten dezer dagen goede zaken doen.

De immigranten moeten zich erop voorbereiden dat de nieuwe bewindslieden Rosenthal, Knapen en Leers in Brussel gaan pleiten voor strengere regels voor inburgering en gezinshereniging. De elitaire bestuurders kregen deze zomer geen voet aan de grond. Hare Majesteit probeerde keer op keer Herman Tjeenk Willink, Ruud Lubbers en andere vertegenwoordigers van het ancien régime naar voren te schuiven als...