In de Verenigde Staten is Kerry’s politieke toekomst nog hoogst onzeker. Maar in VN’s schaduwverkiezing onder leden van de Tweede Kamer – want de Amerikaanse president is in zekere zin ook ónze president – triomfeerde hij alvast. ‘Kerry lijkt me gewoon positiever als mens.’

Het is dat het gelukstelegram werd afgeschaft, anders had John F. Kerry er een uit Nederland moeten krijgen in de trant van: ‘You won, lucky you.’ In de Verenigde Staten is zijn politieke toekomst nog hoogst onzeker, maar hij triomfeerde alvast in een schaduwverkiezing onder leden van de Tweede Kamer. Zevenenzeventig van de honderdzevenendertig parlementariërs die we vroegen wie de nieuwe president van de VS zou moeten worden, kozen voor Kerry. Dat is een mooie meerderheid, zelfs als we erin waren geslaagd om de mening van álle honderdvijftig kamerleden te polsen.

George W. Bush blijft steken op vijftien stemmen, nog geen twintig procent van wat Kerry vergaart.

Derde is Ralph Nader, de...