Van de nagestreefde saamhorigheid is in dit kabinet nog bitter weinig terechtgekomen: Balkenende en Bos trekken elk aan hun eigen eind van het touw. Benieuwd of de nieuwe goede voornemens wel slagen. Sinds de middeleeuwen wordt in het Luxemburgse toeristenstadje EchterĀ­nach de processie ter ere van de Heilige WilliĀ­brord gehouden. Elke dinsdag na PinkĀ­steĀ­ren zijn de deelnemers met witte zakdoeken aan elkaar verbonden. Urenlang springen ze van hun linker- op hun rechtervoet en andersom. Opschieten doet het niet.

Voor het vierde kabinet-Balkenende lijkt het al tweeĆ«nhalf jaar lang de eerste dinsdag na Pinksteren te zijn. In Vrij Nederland van 12 september gaf Thijs NiemantsĀ­verdriet een overzicht van de vele vrome voornemens die de christen-sociale coalitie koesterde, maar niet waarmaakte. PlanĀ­nen werden gemaakt, maar bij nader inzien weer ingetrokken. Het waren ook zoveel plannen tegelijk, dat niemand door de bomen het bos nog kon zien. Reden voor NieĀ­mantsĀ­verĀ­driet...