Werkgevers en werknemers verwachten weinig van de ‘brede heroverwegingen’ van het kabinet die nu door twintig ambtelijke werkgroepen worden voorbereid. Dat zeggen zij deze week in Vrij Nederland.

‘Ik geloof niet dat de heroverwegingen in deze kabinetsperiode tot grote besluiten zullen leiden,’ zegt Niek Jan van Kesteren, algemeen directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW deze week in een interview in VN. ‘Grote maatregelen betekenen dat je veel mensen tegen je in het harnas jaagt. Daar is een kabinet voor nodig dat stevig in het zadel zit. Dat is niet het geval.’

Van Kesteren acht de kans ‘fifty-fifty’ dat het kabinet de eindstreep haalt. ‘Maar ook als het kabinet de rit uitzit, gebeurt er een jaar lang niks. Feitelijk is het kabinet uitgeregeerd’.

De werkgeversbaas krijgt in Vrij Nederland bijval van de voorzitters van de grote vakbonden. Bert van Boggelen, voorzitter ad interim van het christelijk vakverbond CNV: ‘Die conclusie deel ik.’ FNV-voorzitter Agnes Jongerius:...