31-03-2009

Het kabinet besloot tot het verhogen van de AOW-leeftijd naar zevenenzestig omdat géén van de drie partijen ervoor was. Dat blijkt uit een reconstructie van het crisisakkoord die Vrij Nederland deze week heeft gemaakt op basis van gesprekken met betrokkenen.

Op zaterdag 7 maart, de derde dag van het coalitieberaad, inventariseerde premier Balkenende welke gevoelige maatregelen CDA, PvdA en ChristenUnie bereid waren te nemen om de overheidsfinanciën op termijn gezond te houden. Iedere partij mocht een bolletje zetten bij de maatregel van zijn voorkeur. Eén maatregel kreeg nul bolletjes: de verhoging van de AOW-leeftijd. Enkele dagen later, op woensdag 11 maart, stond de ‘AOW-zevenzestig’ voor het eerst op papier. Het idee kwam van premier Balkenende: volgens ingewijden wilde hij met een keuze voor de minst populaire maatregel de pijn gelijkelijk verdelen over de coalitie.

De AOW-leeftijd belandde uiteindelijk in het pakket van maatregelen dat het kabinet op 25...