18-02-2008

Dertien inzendingen van wisselende kwaliteit ontving de jury van de ABG VN Essay Prijs. Een aardige, maar geen grandioze oogst. Blijkbaar weegt de plicht wetenschappelijk te scoren te zwaar voor het leeuwendeel van de jonge Nederlandse onderzoekers. Dat is jammer. Want de vrijheid van het essay wakkert de wetenschappelijke creativiteit aan en biedt mooie kansen op lezers buiten de eigen discipline. Bovendien spelen in haast elk publiek strijdpunt, van klimaatverandering tot de multiculturele samenleving, wetenschappelijke inzichten een cruciale rol. Aan academici die met verstand van zaken en in heldere, liefst onderhoudende taal hun licht laten schijnen over kwesties op het snijvlak van wetenschap en samenleving is grote behoefte.

Aan dat profiel voldeed een drietal inzenders. In hun essays trof de jury de juiste combinatie van schrijftalent, wetenschappelijke nieuwsgierigheid en kritisch denkvermogen aan. Alledrie zijn het jonge academici die zich in meer dan een...