Schrijfster en juriste

Ik ben het absoluut niet eens met Harold Pinter. De literatuur is niet het exclusieve terrein van de waarheid en de politiek niet dat van de leugen, zoals hij in zijn Nobelprijsrede beweerde. Objectieve waarheid bestaat sowieso niet, in de literatuur noch in de politiek. In de literatuur gaat het alleen om subjectieve waarheid. En in de politiek gaat het heel nuchter om het afwegen van belangen en om goed bestuur.

Ik ben door en door politiek en dankzij mijn bekendheid als schrijver heb ik vanzelf een groot gehoor voor mijn mening. Ik heb me bij de laatste verkiezingen samen met Günter Grass en enkele andere schrijvers voor de SPD ingezet. En dat terwijl ik helemaal geen SPD-mens ben. Ik heb niet zozeer vóór de SPD geijverd alswel tégen de CDU, die een absolute conservatieve meerderheid dreigde te krijgen. Daar was ik bang voor. Maar toen ik mijn kruisje op het stembiljet moest zetten, heb ik lang geaarzeld of ik wel SPD zou kiezen.

Politieke partijen...