De JSF wordt volgens de Amerikaanse denktank CSBA zo duur (in de orde van 100 mln dollar p.st.) dat zelfs Amerika er niet onderuit kan om er veel minder te kopen. Dat kan ook, zegt het CSBA, want de munitie (slimme bommen van vliegtuigen, maar ook van landstrijdkrachten) wordt zo snel beter, dat veel air missions kunnen worden overgenomen door oude vliegtuigen of lange-afstandsartillerie.