Voorzitter van de Europese Commissie

Het is er met het ‘nee’ van Frankrijk en Nederland tegen de Europese grondwet natuurlijk niet gemakkelijker op geworden. We zijn nog altijd bezig die klap te boven te komen. Het akkoord over de begroting heeft ons gelukkig weer een positieve impuls gegeven, zodat we aan de slag kunnen met dringende zaken als het stimuleren van economische groei en het creëren van banen. Euroscepsis hangt vaak nauw samen met een slechte economische situatie. Als je werkloos bent en je buurt verpaupert, is het moeilijk enthousiast te zijn over Europese aangelegenheden.

Premier Balkenende heeft mij vlak voor het referendum gebeld en natuurlijk ben ik direct gekomen. Maar het was echt aan jullie eigen democratisch gekozen regering om Nederland ervan te overtuigen dat het voorstel voor de Europese grondwet goed was. Of juist helemaal fout natuurlijk! De Europese Commissie is er om de lidstaten te helpen op het gebied van onderlinge samenwerking, niet om de boel...