30-10-2006

Het CDA wil de arbeidsparticipatie van vrouwen vergroten door fiscale maatregelen. In behoudend katholieke kring is dat voornemen slecht gevallen. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond en bij de Nederlandse Bisschoppenconferentie verantwoordelijk voor het jongerenbeleid, zegt deze week in een interview in Vrij Nederland: ‘Als je ook jonge vrouwen gaat dwingen te werken, gaat dat ten koste van het gezin. (…) Het CDA dreigt zijn status als gezinspartij te verspelen.’

De jongerenbisschop hekelt ook het armoedebeleid van het kabinet-Balkenende. Hij suggeert dat bij het CDA de god van het geld in het middelpunt staat, en niet de menselijke waardigheid: ‘Dit kabinet heeft veel te weinig tegen armoede gedaan. (…) Als het verkiezingsprogramma van het CDA “werk, werk, werk” als Leitmotiv heeft, betekent dat eigenlijk dat het geld centraal staat en niet de menselijke waardigheid. Als je de Mammon, de god van het geld, in het middelpunt stelt, komt de mens in de knel.’

Een...