Roman / Murakami verliest aan kracht

Onlangs is deel drie van Haruki Murakami’s trilogie 1q84 verschenen. Het bevestigt wat we al wisten: deze combinatie van romance, sprookje en thriller heeft een merkwaardig boek opgeleverd, daaraan verandert ook deel drie niets. Nu heeft Murakami wel meer merkwaardige boeken geschreven en daarvan is 1q84 niet eens het merkwaardigst. In de roman wordt bijna terloops aangegeven dat de werkelijkheid een beetje is verschoven, ze is als het ware even gaan verliggen, dat is alles. De gevolgen zijn niet eens voor iedereen merkbaar, wel voor degenen die er op een of andere wijze een antenne voor hebben of krijgen, wat niet wil zeggen dat ze ook begrijpen wat er is gebeurd. Zij zijn dan ook de personages waarom het in de roman draait.

In de nieuwe versie van de werkelijkheid van 1984 gebeuren vreemde dingen, zij het altijd in het verborgene, buiten het oog van de wereld. Het romantische hart van de trilogie is de zoektocht van Tengo en Aomame; zij...