De erfbelasting moet – vóór het Grote Begraven begint – stevig omhoog.
Illustratie: Bas van der SchotIllustratie: Bas van der Schot

De jeugd heeft de toekomst. Maar verder? Verder heeft de jeugd relatief weinig. In vergelijking tot de ouderen. Want al hebben die de jeugd niet meer, verder zitten zij er grosso modo warmpjes bij.

Jong versus oud. In onze versplinterende samenleving vallen veel economische verschillen nu samen met deze scheidslijn. Precieze leeftijdsgrenzen zijn lastig aan te geven en de verschillen binnen de leeftijdscohorten zijn groot. Maar als we door een macrobril naar de economie kijken, dan valt op dat de groep 50-plus het beter voor elkaar heeft dan de groep 40-min.

Kijk bijvoorbeeld naar de huizenmarkt. Hier is het verschil enorm. In Nederland hebben we dankzij de hypotheekrenteaftrek met elkaar een hypothecaire schuld van 666 miljard euro opgebouwd. Daar staat gelukkig nog een woningwaarde tegenover van 1157 miljard euro. Maar kijken we naar hoe woningschuld en woningwaarde over...