Marja Vuijsje schreef een biografie van Joke Kool Smit, wegbereider van de Tweede Feministische Golf. ‘Ik denk dat veel kinderen uit strenge moslimgezinnen zich in het verhaal van Joke Smit kunnen herkennen.’

Biografe Marja Vuijsje (1955) was twaalf toen het artikel ‘Het onbehagen van de vrouw’ van Joke Kool Smit verscheen. Vrouwen, schreef Smit, behoorden hetzelfde te verdienen als mannen, moesten carrière maken en invloedrijke posities gaan bekleden. Ze bepleitte een eerlijker verdeling van huishoudelijke taken – kinderen sámen opvoeden was toen een revolutionaire gedachte. Smits roep om meer gelijkheid luidde de Tweede Feministische Golf in. Samen met Hedy d’Ancona richtte ze de actiegroep Man Vrouw Maatschappij op, en heel voorzichtig drong tot politiek Den Haag de noodzaak van emancipatiebeleid door.

‘Zo’n plichtsgetrouwe oudste dochter’

Toen Vuijsje het essay onlangs teruglas, viel haar op hoe ‘fris’ de tekst nu nog is. Vuijsje raakte midden jaren zeventig bij...