Of er nou bezuinigd of geïnvesteerd wordt bij de kinderopvang: arbeidsparticipatie van vrouwen is altijd het argument. Maar met zwalkend beleid zijn werkende moeders nog niet geholpen.

Het is niet zo dat je mij hoort klagen. Integendeel, als werkende ouder met twee jonge kinderen op de crèche was ik verheugd over het nieuws dat minister Asscher van Sociale Zaken gisteren bracht: de kinderopvangtoeslag gaat komend jaar omhoog. Toch is er één klein dingetje. Ik vraag me af hoe lang ik van deze financiële meevaller mag genieten. Want als de overheid ergens een jojo-beleid voert, is het wel bij de financiering van de kinderopvang. En de grap is: zowel bij bezuinigingen als investeringen wordt het thema arbeidsparticipatie van vrouwen als argument gebruikt.

Sinds de marktwerking in 2005 vrij spel kreeg in de kinderopvang en de belastingtoeslag in het leven werd geroepen, explodeerden de kosten voor de overheid. Hoezeer het Rijk ook aan de toeslagknop draaide, door de enorme...