Een GAO-(Amerikaanse Rekenkamer) rapport d.d. 14 april stelt:
# dat de ontwikkelingskosten van de JSF inmiddels 30% hoger zijn dan geraamd;
# dat de ontwikkeling van het toestel 23 maanden achter ligt op schema;

# dat van het vliegtuig, ondanks dat de productiefase bijna ingaat, nog 60% ‘uitontwikkeld’ moet worden;
# dat slechts de helft van de ontwerptekeningen ‘rijp’ genoemd kan worden;
# dat het toestel destijds ten onrechte als ‘evolutionair’ werd voorgeschoteld; het is echter veel te nieuw voor een dergelijke typering.een ander GAO-rapport van een maand oud berichtte al:
# dat de stukskosten voor de JSF nu al 27% hoger zullen uitvallen dan geraamd;
# dat het aantal bestellingen intussen 14% lager is dan geraamd;
# dat twee derde van de software voor het vliegtuig nog geschreven moeten worden op het moment dat de productie start (begin 2007);
# dat het prototype, dat in augustus zal vliegen, totaal niet zal lijken op het toestel dat de JSF uiteindelijk moet worden (alle...