Marius Job (Job) Cohen (18 oktober 1947, Haarlem) doorliep het stedelijk gymnasium en studeerde daarna rechten in Groningen. Vervolgens werkte hij tien jaar in Leiden als wetenschappelijk medewerker. In 1981 promoveerde hij op het onderwerp ‘studierechten in het wetenschappelijk onderwijs’. Aan de Universiteit Maastricht hielp hij als wetenschappelijk hoofdmedewerker mee met de oprichting van een juridische faculteit. In 1983 werd hij hoogleraar aan dezelfde universiteit en in 1991 Rector magnificus.

Ondertussen was Cohen al sinds 1967 lid van de PvdA, waarbinnen hij door de jaren heen verschillende bestuursfuncties op zich nam. In 1993 werd hij voor de termijn van een jaar staatssecretaris van Onderwijs. Toen hij na dat jaar terugkeerde naar Maastricht, bleef hij wel betrokken bij de landelijke politiek als Eerste Kamerlid. In 1998 werd hij staatssecretaris van Justitie, waarbij de focus van zijn werkzaamheden lag op Vreemdelingenzaken. Begin 2001 trad Cohen aan als...