Jeugdzorg is geen ‘bureau’ meer, maar gaat naar de gezinnen toe.

Tot voor kort heetten ze Bureau Jeugdzorg, tegenwoordig Jeugdbescherming Regio Amsterdam. De naamsverandering symboliseert de enorme transformatie die de organisatie de afgelopen vijf jaar heeft doorgemaakt, zeggen directeuren Claire Vlug en Sigrid van de Poel: ze zijn geen ‘bureau’, maar gaan weer naar de gezinnen toe. In Amsterdam ontwikkelden ze de methodiek dat er voor ieder gezin één plan is en er één vaste medewerker als aanspreekpunt fungeert. En ja, dat is wel eens anders geweest. Ze zijn van ver gekomen, geven de directeuren toe.

Claire Vlug: 'Ik heb echt het gevoel dat we onomkeerbaar op de goede weg zijn.'
Claire Vlug: ‘Ik heb echt het gevoel dat we onomkeerbaar op de goede weg zijn.’

Sinds de Wet op de Jeugdzorg uit 2005 verlenen de Bureaus Jeugdzorg in Nederland zelf geen zorg meer, ze stellen alleen een indicatie op en kopen de zorg in bij verschillende jeugdhulpaanbieders. De nieuwe wet loste de bureaucratie en versnippering van het zorgaanbod niet op. ‘De situatie...