De zoon van onze literair criticus leest niet meer. Het is onkoel. Hóé kan dat? Het is een levensbehoefte! Ach, leert vader Vullings: frustratie hoort nu eenmaal bij het leven.

‘Als je een lezer wilt grootbrengen, wéés dan een lezer.’ Door die zin besloot ik toch door te lezen in het artikel ‘How to Raise a Reader’ in The New York Times door Pamela Paul en Maria Russo. Want ja, de zuigelingen- en peuterproblematiek ligt al geruime tijd achter mij en al met al denk ik het aardig goed gedaan te hebben – als het om voorlezen gaat. Zo moeilijk is dat ook weer niet en de dames zeggen terecht dat het grootbrengen van een lezer ‘leuk, belonend en betrekkelijk gemakkelijk’ is. Toch leerde ik nogal wat uit dit how to-stuk.

Tot vervelens toe las ik destijds boekjes voor over lieve dieren en dito brandweerauto’s, later over avontuurlijke kinderen die in groepsverband opereren bij hun verkenning van de wereld. Dat had anders gekund, kom ik nu te weten. De inhoud van de...